Velkommen til Tynset Takst

Din takstmann i Tynset!

Tjenester

Skadetakst

En skadetakst inneholder detaljert beskrivelse av en skade på bygning eller del av bygning, kombinert med utarbeidelse av kostnadsoverslag for utbedring.

Takster for verdi og lån

En verditakst er en beregning av bygningens/boligens verdi slik den fremstår på befaringsdagen. Rapporten inneholder en beskrivelse av takstobjektet, arealet, samt beregning av markedsverdi og låneverdi.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport inneholder en detaljert beskrivelse av bygningens/boligens vedlikeholdsmessige status. Bygningsdelenes tilstand angis i grader av svekkelse. En tilstandsrapport kan om ønskelig integreres i en verditakst. 

Boligsalgsrapport

En boligsalgsrapport er i prinsippet bygget opp som en tilstandsrapport. Forskjellen ligger i at det i en boligsalgsrapport blir lagt spesiell vekt på å beskrive forhold som er særlig relevante i forbindelse med eierskifte

Byggeledelse

Ved byggeledelse representerer vi som byggeleder byggherren. Vi blir byggherrens representant på byggeplassen. Det vil si at vi har ansvar for oppfølging av prosjektet.  Vi sørger for at byggearbeidet utføres i henhold til de forutsetninger som er satt for prosjektet.

Enova Rådgivning

Energirådgivning:

Du får inntil 7.500 kroner i støtte når du engasjerer en energirådgiver. Rådgiveren vil kartlegge tilstanden på boligen, gi den et energimerke og lage en plan med tiltak som vil redusere energibruken.

Planen gjør det enklere å vurdere hvilke tiltak du skal gjennomføre. Enova støtter en rekke av tiltakene som rådgiveren vil anbefale.

Termografering

Termografering (eller termografi) er en metode for å avlese temperatur på en overflate. Dette gjøres med et såkalt IR-kamera, eller termokamera som er sensitivt for infrarød stråling. Termografering brukes ofte som et verktøy i undersøkelse av bygninger for å avdekke unødvendig varmetap, i elektriske anlegg for å oppdage varmgang eller på andre områder der temperaturforskjeller kan gi en indikasjon på problemer.

Tetthetskontroll

Er du usikker på om ditt nye bygg holder byggeforskriftenes krav til tetthet, kan du få det kontrollert. Enten du er entreprenør, byggmester eller kjøper, er det fornuftig å foreta en kontroll. Er boligen tett nok, har du en trygghet for at boligen oppfyller byggeforskriftenes krav, noe som kan være et godt salgsargument.

Uavhengig kontroll

Dette er en kort og god beskrivelse av tjenesten vi tilbyr. Hvis du har behov for denne tjenesten er det bare å ta kontakt med oss.

Vi utfører lovpålagt uavhengig kontroll av våtrom og tetthet ved oppføring av ny bolig

Forhåndstakst

 En forhåndstakst beskriver verdien på den aktuelle eiendommen på et valgt fremtidig tidspunkt etter en bestemt endring av eiendommen. Rapporten er i prinsippet en normal verditakst, men den gjelder en ikke oppført bygning eller en ikke oppført del av en bygning.

Hvem er vi?

Om oss

Tynset Takst AS ble etablert i 2016 og utfører det meste innen boligtaksering. Eksempler på hva vi utfører er skadetaksering, verdi- og lånetaksering, og boligsalgsrapport. Våre kunder er hovedsakelig meglere, advokater, banker/låneinstitusjoner, privatpersoner og offentlige oppdragsgivere. Vi holder til i Nord Østerdalen, og tar i hovedsak oppdrag i nærliggende Kommuner.

For oss er det avgjørende med størst mulig kundetilfredshet når vi utfører vårt arbeid. Uansett om det dreier seg om enkeltstående eller flere oppdrag kan du forvente samme høye standard fra vår side. Vi har gjennom en rekke oppdrag opparbeidet en bred kompetanse og tillit hos våre kunder, og vet av erfaring hva vi er gode for. Sikkerhet, kvalitet og samarbeid med kunden er en selvfølge, og har høy prioritet hos oss. Respekt og tillit er viktige verdier, på lik linje med kompetanse og erfaring.

Løsningsorientert

Vi er en løsningsorientert bedrift. Det er viktig for oss som bedrift å løse problemer og møte utfordringer i en jobb.

Fleksibel

Vi anser oss selv som svært fleksible, både når det kommer til arbeidstid, pakker og løsninger for kundene.

Sikker

Som kunde hos oss kan du forvente deg profesjonelle og erfarne medarbeidere som har kunden i fokus.

Dokumenter

Dokumenter

NØDVENDIGE DOKUMENTER TIL TAKSTEN

Foruten taksering av selve eiendommen skal takstmannen kontrollere hjemmelsdokumenter, eiendommens registerbetegnelse, eiendommens arealer osv.Ved taksering er det en fordel at takstmannen får tilgang på nødvendige dokumenter. Når dokumentene forligger ved befaring sparer oppdragsgiver både tid og eventuelle kostnader takstmannen har ved innhenting av nødvendig dokumentasjon.

FOR ENEBOLIGER/TOMANNSBOLIGER

osv: forsikringspolise oppgave over offentlige avgifter målebrev eventuelle tegninger eventuell festekontrakt mm.

FOR EIET SEKSJON:

oppgave over fellesutgifter navn på forretningsførerSameiebrøk knyttet til eierseksjon uttrykker hvor stor andel av eiendommen som tilligger den enkelte seksjon. Dette er ingen fysisk del av eiendommen, men en ideell del.

FOR BORETTSLAG- OG AKSJELEILIGHETER:

Siste årsberetning med regnskap evt. kopi adkomstdokument og depoterklæring siste ligningsoppgave med andel fellesgjeld og formue husleie navn på forretningsfører

Kontakt oss

977 00 692
Stampestugrenda, 2500 TYNSET
Orgnr 816 902 282
Godkjent for Ansvarsrett
Godkjent for Ansvarsrett

Trykk for å laste ned dokument

Godkjent for Ansvarsrett

Trykk for å laste ned dokument

Mesterbrev
Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.  

Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.  

Norsk Takst
Norsk Takst

Norsk Takst

Norges TakseringsForbund
Norges TakseringsForbund

NTF arbeidef for økt anvendelse av kvalifiserte, pålitelige og objektive takstfolk innen taksering.

Norges TakseringsForbund

NTF arbeidef for økt anvendelse av kvalifiserte, pålitelige og objektive takstfolk innen taksering.

Godkjent våtromsbedrift
Godkjent våtromsbedrift

BVN er en bransjenorm for planlegging og utførelse av vannskadesikre, funksjonelle våtrom med høy kvalitet og lang levetid.

Godkjent våtromsbedrift

BVN er en bransjenorm for planlegging og utførelse av vannskadesikre, funksjonelle våtrom med høy kvalitet og lang levetid.

Våtromgodkjenning - Fagrådet for Våtrom
Våtromgodkjenning - Fagrådet for Våtrom

FFV er en tverrfaglig og uavhengig medlemsorganisasjon og har til oppgave å redusere våtromsskader.

Våtromgodkjenning - Fagrådet for Våtrom

FFV er en tverrfaglig og uavhengig medlemsorganisasjon og har til oppgave å redusere våtromsskader.

Sentral Godkjenning
Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.